Ładowanie strony


Regulamin konkursu


Regulamin konkursu na blogu www.mojewypieki.com

§1  Postanowienia Ogólne

Ogranizatorem konkursu jest autorka blogu mojewypieki.com.

 1. Sponsorem nagród jest Wydawnictwo Literackie. 
 2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem.
 3. Konkurs prowadzony jest na stronie www.mojewypieki.com
 4. Konkurs rozpoczyna się 15/10/2013 a kończy się dnia 18/10/2013 o godz. 9.00 czasu polskiego (dalej „czas trwania konkursu”).
 5. Zwycięzców konkursu wyłania organizator konkursu.

§2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie:

 1. W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza nią, które:
 1. Zaakceptują warunki regulaminu.
 2. Jak najlepiej odpowiedzą na pytanie konkursowe. Uczestnik musi napisać odpowiedź na zadanie konkursowe w komentarzu pod wpisem konkursowym na blogu www.mojewypieki.com. Każdy uczestnik może dokonać jednego wpisu. Uczestnik powinien być zarejestrowany [zalogowany] w serwisie mojewypieki.com.
 1. Komentarze zostawione przez uczestników są zwane dalej „Zgłoszeniem”. Zgłoszenia dostarczone po czasie trwania konkursu, nie będą brały udziały w Konkursie.

§3 Zasady i Przebieg Konkursu

 1. Zadaniem uczestników jest odpowiedź na pytanie: Jaka potrawa kuchni francuskiej jest Ci najbliższa? /wypowiedź krótko uzasadnij/
 2. W Konkursie można otrzymać nagrodę tylko raz.
 3. Każdy zalogowany Uczestnik może wysłać tylko jeden komentarz.
 4. W ciągu 2 dni po zakończeniu konkursu na blogu zostanie podana lista zwycięzców.
 5. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu zwycięzcy są zobowiązani do podania następujących informacji:
 1. Imię i nazwisko
 2. Adres 
 3. Numer telefonu
 1. Nagroda zostanie przesłana na koszt sponsora konkursu. 

§4 Dane Osobowe

 1. Dane osobowe zwycięzców będą przetwarze przez Ogranizatora wyłącznie w celach realizacji wysyłki nagród do zwycięzców.
 2. Uczestniczy mają prawo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych. Dane przekazywane są dobrowolnie.

§5 Nagrody

 1. Nagrodami jest 5 egzemplarzy książek Julii Child 'Francuski szef kuchni'. Jeden egzemplarz dla każdej z 5 zwycięskich osób.

§6 Postanowienia Końcowe:

 1. Regulamin jest dostępny na stronie www.mojewypieki.com
 2. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika tego regulaminu.
 3. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.

Moja najnowsza książka
Popularne
Składniki / tagi